Mission og vision

Mission 

Vi behandler og forebygger skader i bevægeapparatet (nakke og ryg såvel som arme og ben) for at fremme sundheden og øge livskvaliteten blandt vores patienter (fra spæd til gammel, fra tyk til tynd og fra inaktiv til eliteidrætsudøver).

Vision
Vi vil være en af Danmarks førende tværfaglige kiropraktiske klinikker, der er eksperter i diagnostik, behandling og forebyggelse af skader i hele bevægeapparatet.

Vi vil samarbejde med alment praktiserende læger, speciallæger og fysioterapeuter.

Til brug for diagnostikken vil vi benytte os af den mest avancerede teknologi (som ultralydsscanning, digitalt røntgen og MR-scanning)

Vi vil være opdaterede på den nyeste forskning og er indstillede på at ændre behandlingsstrategi, hvis forskningen viser nye veje.

Vi vil tilbyde træningsfasciliteter og specialistvejledning med henblik på forebyggelse og genoptræning.

Vi vil tilbyde røntgenoptagelse og -diagnostik på højeste tekniske og diagnostiske niveau for regionen, sundhedsordninger og forsikringsselskaber.”