Uddannelsen

Uddannelsen til kiropraktor foregår ved Syddansk Universitet, Odense. Den består af en 5-årig kandidatuddannelse i klinisk biomekanik, efterfulgt af en 1-årig turnusuddannelse.

Bachelordelen, som er de første 3 år af studiet, er identisk med medicinstudiets bachelordel. På kandidatdelen, som er de sidste 2 år af studiet, specialiseres kiropraktoren indenfor bevægeapparatet, dets lidelser og differentialdiagnoser. Dette foregår i tæt samarbejde med Region Syddanmarks Rygcenter på Middelfart Sygehus.

Den afsluttede kandidatuddannelse kan give autorisation som kiropraktor. Kiropraktorer i Danmark autoriseres af Sundhedsstyrelsen og udgør en integreret del af det danske sundhedsvæsen.
Nærmere beskrivelse af studiets indhold kan findes på Syddansk Universitets hjemmeside:

Kiropraktor uddannelsen